Блог

Преместване на офис

Вещите трябва да са добре опаковани, особено ако ще бъдат транспортирани. При неподходящото опаковане на мебелите е много вероятно имуществото да бъде наранено или счупено. Тук е добре да споменем и качествените опаковъчни материали, а имено доброто опаковане с правилните опаковъчни материали са гаранция за целостта на вашите мебели / имущество.

Разходите за преместване на офис и преместване на дома се движат, от минималната цена, която може да се заплати съгласно ценовата листа на повечето международни фирми за преместване, до в пъти по-висока от тази. Какво обикновено трябва да се знае за да се определи по-точно цената на преместване?

Цените на преместване се определят съгласно няколко важни характеристики, като обем и тегло на имуществото за преместване, разстоянието (особено важно при междуселищно и при международно преместване / преместване в чужбина), времето необходимо за достигане от една точка до друга (при премествания в рамките на населеното място), колко бързо нещата ще бъдат преместени (много важен е опита и оборудването, с което фирмата за преместване разполага). Много от професионалните фирми за преместване на офис и преместване на дома в чужбина предлагат фиксирана ценова ставка (в края на преместването, чрез тази ставка ще бъде определена крайната цена), а други хамали след оглед определят цената на преместване. Най-правилния подход за ценообразуването при такъв вид услуги е смесения / комбинирания. При пратките, малките и разпокъсаните премествания (частични премествания) на имущество е по-правилно да се използва фиксирана ценова ставка. Преместването при по-малките е за два-три часа с един екип и цената може всеки да я определи, а при частичните, няма как по-точно да се определи, освен чрез ценова ставка (в повечето случаи часова), тъй като преместването се осъществява на етапи, поради ремонтни дейности или други причини. Когато се търси фирма за международно преместване на офис или преместване на дома е препоръчително да се направи оглед.

Често в чужбина се ползва транспорт под наем. Хората или фирмите, които преместват офиса или преместват дома е необходимо да определят обема на целия багаж, за да се поръча под наем камион, достатъчно големи, които да поберат цялото имущество. Фирмите предлагащи тези услуги, консултират, съдействат с хамали, предоставят помощни и други технически средства. Помощта на специализираните фирми е необходима при пренасяне на много тежки вещи или при осигуряване на товара (при международните превози товара трябва да е добре укрепен), като в първия случай се предоставят на клиентите палетни и електрически колички, а при втория колани, куки, защитни одяла, фолиа и други опаковъчни материали.

В процеса на преместване на офис или преместване на дома е важно да се намерят и подберат правилните опаковъчни материали за защита на мебелите и при транспортиране. Най-разпространените опаковъчни материали са: кашони, кутии, хартия, тиксо, аеропласт ( бабъл фолио ), стреч фолио, разпенен полиетилен, пълнежи - чипс от стиропор.

В много случаи фирмите за преместване на офис или преместване на дома, предлагат товаро-разтоварни услуги на първото място, придружават товара при транспортирането с камион или корабни контейнери и разтоварват в новото място.

По отношение на сигурността на товара, повечето специализирани фирми за преместване на офис или преместване на дома осигуряват застраховки, покриващи щети при транспортиране и преместване. Предлагаме Ви една от тези фирми за международно преместване на офис или преместване на дома - Моем да носим.

« Обратно