Декларация за рекламация

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РЕКЛАМАЦИЯ
на стоки / опаковъчни материали / услуги

С настоящата Декларация ………………………………………………..................................................................
/за физически лица – трите имена; за юридически - име на фирма и ЕИК №/
желае да направи рекламация за: услуга; опаковъчни материали; стока
/вярното се подчертава/
Посочете точно наименование на стоките, опаковъчните материали или услугите ………………………………………………………………………………..............................................., закупен/а на дата ………………………………….…… поръчка № .................. Рекламацията е по следната причина:

1. дефект;
2. не си отговаря по вид, цвят, размер спрямо заявения;
3. друга причина (за услуги - посочва се конкретна причина) ……………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;
/вярното се подчертава/
Клиентът трябва да провери стоката или материалите преди да ги приеме. Клиентът може да ги върне веднага за сметка на „Чист Ко“ ООД, ако има дефект, не си отговаря по вид, цвят или размер, спрямо заявения. При несъответствия (като вид, цвят и размер) по вина на клиента, той има право да върне в рамките на 7 дни от доставката артикула за собствена сметка, ако не е нарушена неговата цялост.
Рекламации за хамалски (товаро-разтоварни) и транспортни услуги, които трудно биха се доказали, се приемат до завършване на услугата или преди напускане на служителите изпълняващи услугата на обекта / адреса. Всяка рекламация за услуга трябва да се докаже, чрез снимков материал или документално.
Ако клиентът не харесва артикул, без основателна причина или след напускане на служителите изпълняващи услуга на обект / адрес има доказателства за нарушения при изпълнението на услугата, търговецът, в частност „Чист Ко“ ООД си запазва правото да разгледа и прецени всеки случай в неговата конкретика.

Клиентът носи отговорност за подаване на неверни данни и умишлено причиняване на дефекти или набеждаване на наши служители. При доказване на това, декларацията ще се счита за недействителна и ще се предприемат необходимите действия.
Клиентът декларира с подписа си, че е запознат със съдържанието на декларацията и удостоверява, че желае да продължи процедурата по връщане и рекламация на артикул.

Клиент .............................. Приел декларацията............................

/подпис/ / подпис /